Karate klub Kanianka

Novinky a aktuality:

17. augusta 2022 – oznam členom klubu:

Telocvičňa (dójó) boli premiestnené do priestorov ZŠ Kanianka, pretože MŠ potrebovala otvoriť novú triedu pre predškolské deti. OcÚ a pán starosta nám zabezpečili nové priestory. Tréningy deti začínajú v týždni od 5. septembra 2022 v utorok a vo štvrtok od 18.00 do 20.30 h. V pondelok a v piatok sú tréningy boxu s Mgr. J. Šimkom od 18.00 do 19.00 h.
Vzhľadom na zmenu nájomnej zmluvy a podmienok nájmu priestorov, teda aj ceny, zvyšujú sa členské poplatky za mesiac na 20 € a ročné členské sa bude upravovať od januára 2023.


2. apríla 2022 – oznam:

Dňa 24. marca 2022 sa uskutočnila členská schôdza nášho klubu, na ktorej sa zvolili noví členovia výkonného výboru, a to generálny sekretár Ing. Jozef Ester, tajomník p. Monika Kubáleková a člen výboru p. Karol Erney. Členská schôdza tiež schválila zvýšenie ročného členského poplatku na 10 €. Členské príspevky za tréningy na mesiac zostali zatiaľ nezmenené.


Podporte náš klub 2% daní
5. februára 2022 – oznam:

Podporte 2% z Vašich daní naše občianske združenie Karate Klub Kanianka. Ďakujeme!


1. septembra 2021 – oznam:

Karate klub Kanianka organizuje nábor nových členov od 2. septembra do 31. októbra 2021 v čase tréningov v utorok a vo štvrtok od 18.00 do 19.30 h v telocvični klubu pre deti od 6. rokov, mládež, aj pre dospelých v ľubovoľnom veku a bez rozdielu pohlavia. Cena tréningov je 10 € / mesiac, ďalší člen rodiny má 50 % zľavu. Okrem karate trénujeme aj aikido, sebaobranu krav maga a kajukenbo. Tešíme sa na Vás !


22. júla 2021 – oznam:

V utorok 13. júla 2021 sa uskutočnili skúšky STV v KK Kanianka. Skúšobní komisári Mgr. Ján Šimko, 5. dan a MUDr. Jozef Kubík, 4. dan odskúšali celkovo 14 cvičencov. Všetci úspešne absolvovali, a to 4× 8. kyu, 2× 7. kyu, 2× 6. kyu a 6× 5. kyu. Všetkým gratulujeme!


2. júna 2021 – oznam:

V sobotu 29. mája 2021 sa konali skúšky STV na 2. kyu až 7. dan SsZK v spolupráci s našim klubom KK Kanianka. Komisia v zložení prof. RNDr. F. Kačík, PhD. (7. dan), Ing. J. Cisárik (6. dan) a Mgr. Ľ. Striežovský (5. dan) vyskúšala 12 cvičencov z Kanianky, Novák, Žiaru nad Hronom, Žiliny a Žarnovice po skupinách na 2. kyu až po 6. dan. Na skúškach sa zúčastnili hostia z Bratislavy zo SZK a to prezident SZK Ing. Daniel Líška (8. dan), Mgr. K. Grmanová Macková, PhD. (5.dan) a Ing. P. Macko (3. dan). Všetci cvičenci v skúškach uspeli. V našom klube Nina a Roman získali 2. kyu, Viky 1. kyu, Sysa a Eliška získali 1. dan a MVDr. Borko 2. dan. Pán prezident SZK spolu s hosťami však ešte odovzdali nášmu predsedovi klubu Mgr. J. Šimkovi 5. dan udelený Výkonným výborom SZK za jeho celoživotný prínos pre rozvoj karate v našom regióne. Výkonný výbor udelil ešte čestný a mimoriadny 4. dan podpredsedovi nášho klubu MUDr. J. Kubíkovi. – čo bolo absolútnym prekvapením najmä pre neho samotného. Všetkým cvičencom gratulujeme!


29. septembra 2020 – oznam:

Traja naši členovia sa zúčastnili cez víkend (18. a 19. septembra 2020) semináru Kajukenbo zakončeného skúškami. Ako v prvom rade karatisti sme mnohé veci trénovali prvýkrát práve na seminári. Kajukenbo sme už síce niekoľkokrát cvičili s našimi inštruktormi. Tento seminár bol však komplexný, zastúpený všetkými základnými bojovými smermi, z ktorých Kajukenbo vzniklo. Preto nás teší, že nás na skúšky prizvali. Ešte skor nás teší, že sa nám podarilo skúšky v Kajukenbo úspešne absolvovať, Kiko získal oranžový pás (5. kyu), Viky modrý pás (3. kyu) a Dr. Kubík čierny pás (1. dan – sibak). Zároveň sme požiadali o prijatie do Slovakia Kajukenbo asociácie.


15. apríla 2020 – oznam:

Od 10. marca 2020 sú všetky tréningy aj športové činnosti klubu pozastavené do odvolania pre epidémiu koronavírusu a nutné opatrenia na zastavenie šírenia epidémie. Skúšky STV v júni pravdepodobne nebudú. Kto má možnosti trénovať doma, nech trénuje individuálne.


Webmaster & Webdesign: Vlado F. © 2013 *** Dátum poslednej aktualizácie: 17. augusta 2022 ***