História vzniku nášho Karate klubu Kanianka

V roku 2011, presnejšie od 15. januára, začal v ZŠ Kanianka pôsobiť oddiel karate, ktorý fungoval pod záštitou Karate klubu FKŠ Prievidza. Tréningy viedol tréner Mgr. Ján Šimko (5. dan) a Nina Chovancová (1. dan).

Od septembra 2011 sa však zmenil na krúžok karate fungujúci ako mimoškolská činnosť v miestnej ZŠ. Vyše roka v tejto jeho činnosti spolupracoval s Karate klubom Nováky, pričom jeho tréner, Jozef Adámik (3. dan), nezištne pomáhal s vedením tréningov a tiež poskytol záštitu pre našich cvičencov, aby sa mohli začať zúčastňovať prvých súťaží, preto sa mu za to chceme v mene všetkých členov KK Kanianka poďakovať!

Po vyše roku postupne dozrievala myšlienka na osamostatnenie, teda vznik samostatného klubu. Keď vzniká niečo nové, nezaobíde sa to bez problémov, ale po ich prekonaní sa nám podarilo od januára 2013 začať fungovať ako samostatný klub – Karate Klub Kanianka. Výrazne nám pritom pomohla obec Kanianka a naši sponzori.

Od vzniku a zaregistrovania na MV SR, 24. januára 2013, sme získali právnu subjektivitu. Prvé 2 mesiace sme ešte plne využívali priestory telocvične miestnej ZŠ. Od 8. marca 2013 však už trénujeme v nových samostatných priestoroch v MŠ Kanianka. V súčasnosti je hlavným trénerom p. Mgr. Ján Šimko (5. dan), ktorý je zároveň aj štatutárom klubu a v tréningovej činnosti mu pomáha p. MUDr. Jozef Kubík (4. dan).

Webmaster & Webdesign: Vlado F. © 2013