Kontakt

Naše logo v dojo Naše dójó
Oficiálny názov klubu: Karate klub Kanianka
Adresa (sídlo klubu): Záhradná 104/3, 972 17 Kanianka » Mapa
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, IBAN: SK22 0900 0000 0050 3819 4448

Predseda a štatutár:
Mgr. Ján Šimko, 5. dan, tréner III. triedy (1. kv. st.) – tel. č.: +421 905 496 206
Podpredseda:
MUDr. Jozef Kubík, 4. dan, tréner 1. kv. st. – tel. č.: +421 903 517 596
Generálny sekretár: MUDr. Miriam Holendová
Tajomník: p. Terézia Vážanová
Výkonný výbor: Mgr. Ján Šimko, MUDr. Jozef Kubík, MUDr. Miriam Holendová,
p. Terézia Vážanová, p. Radovan Mišeje

Adresa (tréningy): Pionierov 82/6, Kanianka (budova Materskej školy) » Mapa

E-mail: info@kk-kanianka.sk
WWW: www.kk-kanianka.sk
Facebook: KK Kanianka (skupina)
Webmaster & Webdesign: Vlado F. © 2013