Prierez činnosti Karate klubu Kanianka za prvé 3 roky jeho pôsobenia

Za prvé 3 roky fungovania prešlo naším klubom už takmer 60 členov. Niektorí sa s karate zoznámili, a po pár mesiacoch odišli, iní cvičia doteraz. Súčasný počet členov klubu sa pohybuje na čísle 26. Za ten čas sme dobudovali telocvičňu.

V prvom roku fungovania nášho klubu (2013) sme na súťažiach SZK a SsZK získali celkovo 11 medailí, a to 1 zlatú, 5 strieborných a 5 bronzových. Mali sme aj jednu účasť na M-SR dorastencov a kadetov, na ktoré sa prebojoval Richard Klucha. Našimi najúspešnejšími pretekármi boli v roku 2013: Daniel Píš (1× zlato a 1× striebro), Richard Klucha (2× striebro), Matúš Krištín (1× striebro a 1× bronz), Andrea Jaďuďová (2× bronz), Nina Beňadíková (1× bronz) a Ondrej Bugár (1× bronz).

V roku 2014 sa do súťaženia zapojili v seniorských kategóriách aj naši tréneri. Celkovo sme na súťažiach získali 17 medailí. Na M-SR seniorov sme vybojovali titul majstra a vicemajstra SR v kategórii kumite seniorov nad 55 rokov, ktorá bola otvorená historicky prvýkrát. Majstrom SR sa stal v roku 2014 člen nášho klubu Ing. Juraj Lietavec (6. dan), vicemajstrom p. Mgr. Ján Šimko (5. dan) – predseda a štatutár nášho klubu. Z celkovo 7 seniorských medailí sme päť priniesli z medzinárodnej súťaže v Poľsku, a to 2 strieborné a 3 bronzové a jednu striebornú medailu pridal našej výprave, vtedy v skvelej forme bojujúci, Daniel Píš v kategórii kadetov, ktorý bol znovu našim najúspešnejším juniorským pretekárom do 18 rokov, keď celkovo získal 2 strieborné a 2 bronzové medaile. V tejto sezóne sa viac darilo aj Andrejke Jaďuďovej, ktorá získala celkom 3 medaile, jednu striebornúdve bronzové. V roku 2014 začala súťažiť aj naša nová talentovaná pretekárka Terezka Vážanová, ktorá hneď získala 2 medaile, jednu striebornú a jednu bronzovú. Za seniorov, aj celkovo, bol najúspešnejší Ing. Juraj Lietavec so ziskom titulu Majster SR jednou striebornou a jednou bronzovou medailou, za ním p. Mgr. Ján ŠimkoMUDr. Jozef Kubík so ziskom striebornej a bronzovej medaile. Bol to náš medailovo zatiaľ najúspešnejší rok.

Rok 2015 nás v úvode poznačil rokovaniami s Obecným úradom Kanianka o zachovaní priestorov našej telocvične. Nakoniec, po rokovaniach nášho predsedu a pána starostu, OcÚ prejavil ústretovosť, čím sa nám telocvičňa zachovala, dokonca nám OcÚ prenajal ďalšiu miestnosť, čím sme mohli oddeliť šatne chlapcov a dievčat. V roku 2015 sme získali celkovo len 9 medailí. Obhájili sme však na M-SR seniorov titul Majstra SR v kumite seniorov nad 55 rokov, ktorý získal p. Mgr. Ján Šimko a bronz v kumite seniorov do 45 rokov si odniesol MUDr. Jozef Kubík. Začiatkom roka prestali súťažiť aj trénovať naši veľmi nádejní a úspešní pretekári Daniel Píš, Richard Klucha, Ondrej Bugár, Matúš Krištín a Filip Klečánek. Zapojila sa však nová krv do súťaženia, no napriek celkovo menšiemu počtu medailí sme nakoniec mali 2 pretekárky nominované na M-SR, a to Terezku Vážanovú – hneď v 2 kategóriách – kata aj kumite. V kumite nakoniec obsadila veľmi pekné 4. miesto. Ďalšiu nomináciu na M-SR si koncom roka vybojovala Eliška Žilová – v kumite dorasteniek. Pre náš malý klub a s pomerne ešte krátkou dobou existencie to však považujeme za veľmi slušný úspech, nakoľko konkurencia je veľmi veľká.

Webmaster & Webdesign: Vlado F. © 2013