Japonské výrazy v karate

 • BUNKAI – aplikácia techník so súperom v kata (Wikipedie / Wikipedia)
 • DAN – majstrovský stupeň technickej vyspelosti (STV) označovaný čiernym pásom (Wikipedie / Wikipedia)
 • – cesta, výraz používaný pre duchovný význam bojového umenia
 • DÓJÓ – [dódžó] miesto, kde sa cvičia bojové umenia, doslova miestnosť pre cestu (Wikipédia / Wikipedia)
 • EMBUSEN – línia pohybu, pôdorys v kata (Wikipedie / Wikipedia)
 • GEDAN – spodné pásmo (od pása dole)
 • GI – (Karate gi) tréningový odev (nohavice a plášť) v karate
 • GYAKU – [gjaku] opačný, protiľahlý
 • HAI – áno, rozumiem
 • HAJIME – [hadžime] začnite
 • HAKAMA – široké plisované nohavice, ktoré sa nosia v niektorých štýloch bojového umenia cez spodné nohavice od gi (Wikipedia)
 • HANSHI – [hanši] najvyšší z trojice tradičných učiteľských stupňov renshi, kioshi, hanshi, ktorý znamenal majstra (učiteľa učiteľov). Na jeho získanie je spravidla podmienkou aspoň 8. dan.
 • HIDARI – ľavý, doľava, vľavo
 • CHUDAN – [čúdan] stredné pásmo (od pása po krk)
 • ICHI, NI, SAN, SHI, GO, ROKU, SHICHI, HACHI, KYU, JU – [ič, ny, san, či, go, roku, šiči, hači, kjú, džú] počítanie od jednej do desiatich, štyri je možné povedať tiež yon [jon] (Wikipedia)
 • JODAN – [džódan] horné pásmo (hlava a krk)
 • KARATE – bojové umenie pochádzajúce z japonského ostrova Okinawa (Wikipedie / Wikipedia)
 • KATA – forma, vopred určená a presne predpísaná forma nácviku (Wikipedie / Wikipedia)
 • KI – vnútorná sila, duch, vnútorná energia človeka
 • KIAI – bojový výkrik
 • KIHON – základné techniky (Wikipedia)
 • KIHON IDO – cvičenie základnej techniky v pohybe
 • KIME – ohnisko, bod, spevnenie tela v závere techniky a sústredenie všetkej energie do tohto jediného bodu
 • KIOSHI – [kjóši] prostredný z trojice tradičných učiteľských stupňov renshi, kioshi, hanshi, ktorý znamenal učiteľa. Na jeho získanie je spravidla podmienkou aspoň 6. dan.
 • KUMITE – cvičenie s partnerom, zápas (Wikipedie / Wikipedia)
 • KYU – [kju] žiacky stupeň technickej vyspelosti (STV), označovaný farebnými pásmi obi okrem čierneho (Wikipedia)
 • MAAI – [maaj] vzdialenosť medzi súpermi
 • MAE – dopredu
 • MAWATE – otočte sa
 • MIGI – pravý, doprava, vpravo
 • MOKUSO – meditovať so zavretými očami, vnútorné sústredenie sa
 • OBI – pás nosený k gi
 • OS – hej
 • OTAGAINI REI – vzájomný pozdrav s partnerom
 • REI – [rej] pozdrav vykonávaný úklonom
 • RENSHI – [renši] najnižší z trojice tradičných učiteľských stupňov renshi, kioshi, hanshi, ktorý znamenal asistenta učiteľa. Na jeho získanie je spravidla podmienkou aspoň 4. dan.
 • RICU REI – pozdrav v postoji
 • RYU – [rjú] škola, smer, štýl
 • SEIZA – [sejza] sed kľačmo na pätách
 • SEMPAI – [sempaj] asistent učiteľa, pomocný inštruktor
 • SENSEI – [sensej] učiteľ, oslovenie učiteľa (inštruktora v bojovom umení)
 • SENSEINI REI – pozdrav učiteľovi
 • SHIHAN – [šihan] majster
 • SHINZANI REI – pozdrav shinze, teda čestnému miestu v dójó
 • SHOMENNI REI – pozdrav čelnému, teda čestnému miestu
 • SUZUKETE – pokračujte
 • USHIRO – [uširo] dozadu
 • YAME – [jame] prerušte, zastavte cvičenie
 • YOI – [joj] pozor, pripravte sa
 • YOKO – [joko] do strany
 • ZA REI – pozdrav v sede kľačmo na pätách
 • ZANSHIN – [zanšin] bdelosť, pripravenosť, stav bdelej mysli
Webmaster & Webdesign: Vlado F. © 2013