Motivačné výroky a výroky majstrov

Maj vždy na pamäti:
  • Každý majster bol raz začiatočníkom!
  • Začiatky bývajú vždy ťažké, ale výsledok potom stojí za to!
  • Spravidla, čím ťažšie sú začiatky, tým väčší býva úspech!
  • Víťazi sa nikdy nevzdávajú – kto sa vzdáva, nikdy nevíťazí!
  • Každý tréning je jeden krok bližšie k tvojmu cieľu!

„Neúspech je kľúčom k úspechu. Každá chyba nás niečomu naučí.“,
Morihei Uešiba, učiteľ bojových umení a zakladateľ aikida

„Ako lesklý povrch zrkadla odráža všetko, čo je pred ním, a ako sa tichým údolím nesie i slabý zvuk, tak musí žiak karate vyprázdniť zo svojej mysle sebectvo a skazenosť pri úsilí vhodne reagovať na čokoľvek, s čím sa môže stretnúť. Toto je význam „kara“, alebo „prázdny“, v karate.“,
Gichin Funakoshi, okinawský majster bojového umenia karate

„Žiadny štýl nie je lepší ako učiteľ, ktorý ho vyučuje.“,
Konfucius, mysliteľ, politik, štátnik a sociálny filozof Číny

„Myseľ je všetkým. Pokiaľ neveríš, že niečo dokážeš, tak nedokážeš.“,
Kai Greene, americký profesionálny kulturista

„Majstrom je ten, kto vstane, keď už nemôže.“,
Jack Dempsey, americký profesionálny boxer
Webmaster & Webdesign: Vlado F. © 2013